Przeglądy budowlane Ryn Przegląd, giżycki Kontrole okresowe techniczno budowlane przeprowadzamy dokładnie i fachowo.11-520 Rzezczypospolitej 2 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Ryn. Przeglądy roczne Ryn, 5 letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Ryn, ekspertyzy Józef Górka sekretarz@miastoryn.pl burmistrz@miastoryn.pl Urząd Miasta i Gminy Ryn 87 4218034

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza witryna o przeglądach obiektów budowlanych jest propozycją dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiazek ustawowy dopilnowania aby budynek miał pełen komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez rzetelnych inspektorów mających uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzewczych c.o.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Ryn
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Ryn
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Ryn
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Ryn
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Ryn

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad trzysta kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Ryn
kontrole techniczne budynków Ryn

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Ryn Portal Ryn Miasto Ryn Przeglądy techniczne Ryn Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku